LCC - Life Cycle Costs in beheer en onderhoud

Een must in de beheerfase!

Onderzoek in 2017 heeft aangetoond dat het belang van LCC-berekeningen in de beheer en onderhoudsfase bijna net zo groot is als in het voortraject of ontwerpfase.

Het onderzoek is uitgevoerd door Saifrehman Butt, student van de Hogeschool Rotterdam. Tiberius Maintenance heeft hem bij zijn onderzoek begeleid.

Toepassingen van LCC-berekeningen in technisch beheer en onderhoud zijn met name van belang bij:

  • Afweging scenario’s bij levensduurverlenging of -verkorting.
  • Onderbouwing van besluitvorming bij vervanging of verduurzaming
  • Inzicht en beheersing van informatie bij Assetmanagement (de balans tussen risico’s, prestaties en kosten).

De toepassing van LCC-berekeningen blijft echter achter. Het blijkt voor velen nog niet eenvoudig of duidelijk hoe LCC-berekeningen goed kunnen worden opgenomen in de dagelijkse processen.

Voor de duidelijkheid, Levenscycluskosten (LCC) worden gedefinieerd als:

LCC = € Real + € TB&O + € Energie

€ Real            =            Realisatiekosten

€ TB&O          =            Technisch Beheer en Onderhoudskosten

€ Energie       =            Energiekosten

De totale respons van de LCC-enquête bedroeg 172 respondenten. Deze respondenten vervulden in 275 rollen en bevonden zich in 616 marktsegmenten, zie onderstaande tabel. De meeste responsen zijn afkomstig van adviseurs en technische dienstverleners. De meeste respondenten bevinden zich in het marksegment Utiliteit.

Tijdens het onderzoek hebben we gezocht naar mogelijkheden om praktische invulling te geven in TCO en LCC-berekeningen. We hebben daarbij kennis gemaakt met Life Cycle Vision, wat in onze ogen de moeite waard is nader te onderzoeken. De software applicatie brengt met een praktische benadering de LCC goed en concreet in beeld.

Wilt u meer informatie over het onderzoek of meer resultaten, neem dan contact op met Tiberius Maintenance.