Disclaimer

Feedback

Tiberius Maintenance streeft ernaar een website zonder weglatingen, onregelmatigheden en fouten te ontwikkelen en te onderhouden. Als u onvolkomenheden tegenkomt in de inhoud van deze site, neem dan contact met ons op via het e-mailadres: info@tiberiusmaintenance.nl.

Contactgegevens:

Tiberius Maintenance
Coolsingel 104
3011 AG Rotterdam

Tel: 010-2617261
Kamer van Koophandel nr. 24289024

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website. Wanneer u verder gaat met browsen en het gebruiken van deze website, stemt u ermee in onze onderstaande Gebruiksvoorwaarden na te leven en daaraan te zijn gebonden.

Copyright

Alle inhoud van deze site is eigendom van Tiberius Maintenance of van derden die ons toestemming hebben gegeven hun inhoud te publiceren. Inhoud van deze site mag in geen geval worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tiberius Maintenance. Lees voor meer informatie onze Gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel Tiberius Maintenance zorgvuldigheid heeft betracht bij het samenstellen van de informatie op deze website, kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Lees voor meer informatie onze Gebruiksvoorwaarden.

Privacy

Persoonlijke gegevens die bezoekers van deze website actief hebben verstrekt met het doel informatiemateriaal te ontvangen, worden uitsluitend voor dat doel gebruikt.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website van Tiberius Maintenance (hierna: de “Website”) wordt u aangeboden door Tiberius Maintenance. Uw toegang tot en gebruik van deze Website en/of specifieke inhoud, data, materiaal of informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, foto’s, afbeeldingen, links en ander materiaal (hierna: de “Inhoud”) die op deze Website wordt aangeboden of via deze Website beschikbaar wordt gesteld, vallen onder de voorwaarden voor gebruik zoals die hieronder uiteen worden gezet. Door deze Website te bezoeken of te gebruiken, accepteert u expliciet deze voorwaarden voor gebruik. Indien u niet akkoord gaat met alle hier volgende voorwaarden voor gebruik, dient u deze Website niet te bezoeken of te gebruiken.

De voorwaarden voor gebruik kunnen op enig moment door Tiberius Maintenance worden aangepast. Tiberius Maintenance houdt zich bovendien het recht voor op enig moment en zonder voorafgaand bericht de Website of de Inhoud daarvan stop te zetten en/of te wijzigen. Eventuele gewijzigde voorwaarden voor gebruik worden van kracht na publicatie daarvan. Wanneer u na publicatie van gewijzigde voorwaarden de Website blijft bezoeken of gebruiken, wordt u geacht deze gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd. Tiberius Maintenance raadt u aan deze voorwaarden voor gebruik geregeld te raadplegen.

Deze Website is met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld. Tiberius Maintenance stelt alles in het werk om de nauwkeurigheid en volledigheid van de Inhoud van de Website te waarborgen, maar kan daarvoor geen verklaringen of garanties geven. Evenmin biedt Tiberius Maintenance enige verklaringen of garanties ten aanzien van de bediening, tijdigheid, veiligheid of afwezigheid van fouten van deze Website of ten aanzien van de juistheid, volledigheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van resultaten die mogelijk door het gebruik van de Website (inclusief de Inhoud daarvan) zijn verkregen of van de mate waarin deze resultaten aan uw vereisten voldoen.

Aan de Website of de Inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Tiberius Maintenance wijst expliciet elke aansprakelijkheid in welke vorm dan ook af die voortkomt uit het gebruik (op welke wijze dan ook) van deze Website of de Inhoud daarvan of voor onderbrekingen in de beschikbaarheid van of het onbereikbaar zijn van de Website. Evenmin kan Tiberius Maintenance garanderen dat de Website of de Inhoud daarvan of enige elektronische communicatie die door Tiberius Maintenance wordt verzonden, vrij is van virussen of andere schadelijke elementen. Alle informatie op deze Website wordt aangeboden “as is” (zonder verdere bewerking) en “as is available” (zoals deze beschikbaar is).

Elk gebruik van de Website of van de Inhoud daarvan is geheel voor uw eigen kosten en risico. U stemt ermee in Tiberius Maintenance te vrijwaren en Tiberius Maintenance schadeloos te stellen van en voor enige claim (van derden) die op enige wijze verband kan houden met de Website, de Inhoud daarvan of met enig gebruik van de Website en/of de Inhoud daarvan.

Alle informatie en rechten betreffende of voortkomend uit deze Website of het gebruik daarvan, zijn toegekend aan Tiberius Maintenance of aan derden die hebben ingestemd met publicatie op deze Website. Door deze Website te bezoeken stemt u ermee in geen enkel deel van de Website of van de Inhoud daarvan te zullen wijzigen, kopiëren, distribueren, over te brengen, af te beelden, te zullen publiceren, verkopen of door te linken, of werk dat van deze Website is afgeleid te genereren of te gebruiken, behalve met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Tiberius Maintenance.

Persoonlijke gegevens worden in de Europese Unie beschermd onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door ons bewaarde gegevens over bezoekers worden dan ook conform de wet verwerkt. Bezoekersgegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig is om te reageren op een specifiek ingediend verzoek.