Diensten

Tiberius Maintenance helpt gebouweigenaren/-gebruikers en facilitair managers bij vraagstukken op het gebied van technisch beheer en onderhoud. Maar ook opdrachtnemers kunnen Tiberius Maintenance benaderen voor vragen en hulp bij contractvorming en contractbeheersing. Tiberius Maintenance denkt mee met alle betrokken partijen, is analytisch, resultaatgericht, volhardend, loyaal en betrouwbaar.

Vanuit een gedreven passie voor het vakgebied en respect voor ieder mens worden langdurige en prettige relaties gecreëerd.

De diensten van Tiberius Maintenance zijn te onderscheiden in

STRATEGISCHE ADVISERING & CONTRACTVORMING

Met een gedegen hoeveelheid kennis, ervaring en contacten helpt Tiberius Maintenance gebouweigenaren en facilitair managers snel en goed bij het bepalen van de juiste richting en keuzes met een impact voor de langere termijn.

Ieder project blijkt uniek, maar met de ervaring van andere projecten kan elk vraagstuk over technisch beheer en onderhoud succesvol worden opgestart en afgerond.

 • Visievorming technisch beheer en onderhoud.
 • Voorbereiding op (duurzaam) beheer en onderhoud, zoals het in kaart brengen van een 0-status en baseline voordat tot aanbesteding wordt overgegaan.
 • Uitbesteding technisch onderhoud en beheer, waaronder ook Europese aanbestedingen.
 • Ontwikkeling en Implementatie Technisch Beheer en Onderhoud in organisaties.
 • Asset Management volgens ISO 55001.

SAMENWERKING &
INTERIM MANAGEMENT

Wanneer contractafspraken niet goed worden nagekomen, kunnen er kosten en frustraties worden voorkomen door een onafhankelijke en deskundige vertrouwenspartij in te zetten. Maar ook in het geval van verbetervoorstellen kunnen externe partijen van waarde zijn.

Tiberius Maintenance denkt mee vanuit het opdrachtgeversperspectief en helpt daarmee ook opdrachtnemers bij het oplossen van issues en het doelmatig borgen van gewenste situaties. Vaardigheden op het gebied van verandermanagement zijn vaak een belangrijke aanvulling op de technische invalshoek.

 • Borging technisch beheer en onderhoud (systeemgerichte contractbeheersing, toetsing en auditing contractafspraken.
 • Bemiddeling en actieve support bij contractissues.
 • Due diligence 0-situatie.
 • Implementatie contracten.
 • Interim management sleutelfuncties op het gebied van technisch beheer en onderhoud.

KENNISONTWIKKELING & KENNISDELING

De wereld verandert continu. Zelfs de traditionele wereld van technisch beheer en onderhoud. Tiberius Maintenance neemt daarom actief deel aan gremia waar men vanuit een vertrouwensbasis open staat voor trends en ontwikkelingen.

Continue verbetering en het ontwikkelen, delen en verspreiden van kennis hebben een prominente plaats bij Tiberius Maintenance.

 • ISSO Duurzaam Beheer en Onderhoud.
 • Duurzaam Inkopen, Best Value Procurement.
 • Organisatie van bijeenkomsten en in-company trainingen.
 • Stage- en afstudeerbegeleiding.
 • Ontwikkeling en support start-ups en innovatieve concepten.

Diensten

Tiberius Maintenance helpt gebouweigenaren/-gebruikers en facilitair managers bij vraagstukken op het gebied van technisch beheer en onderhoud. Maar ook opdrachtnemers kunnen Tiberius Maintenance benaderen voor vragen en hulp bij contractvorming en contractbeheersing. Tiberius Maintenance denkt mee met alle betrokken partijen, is analytisch, resultaatgericht, volhardend, loyaal en betrouwbaar.

Vanuit een gedreven passie voor het vakgebied en respect voor ieder mens worden langdurige en prettige relaties gecreëerd.

De diensten van Tiberius Maintenance zijn te onderscheiden in

STRATEGISCHE ADVISERING

SAMENWERKING

KENNISONTWIKKELING

Met een gedegen hoeveelheid kennis, ervaring en contacten helpt Tiberius Maintenance gebouweigenaren en facilitair managers snel en goed bij het bepalen van de juiste richting en keuzes met een impact voor de langere termijn.

Ieder project blijkt uniek, maar met de ervaring van andere projecten kan elk vraagstuk over technisch beheer en onderhoud succesvol worden opgestart en afgerond.

 • Visievorming technisch beheer en onderhoud.
 • Voorbereiding op (duurzaam) beheer en onderhoud, zoals het in kaart brengen van een 0-status en baseline voordat tot aanbesteding wordt overgegaan.
 • Uitbesteding technisch onderhoud en beheer, waaronder ook Europese aanbestedingen.
 • Ontwikkeling en Implementatie Technisch Beheer en Onderhoud in organisaties.
 • Asset Management volgens ISO 55001.

Wanneer contractafspraken niet goed worden nagekomen, kunnen er kosten en frustraties worden voorkomen door een onafhankelijke en deskundige vertrouwenspartij in te zetten. Maar ook in het geval van verbetervoorstellen kunnen externe partijen van waarde zijn.

Tiberius Maintenance denkt mee vanuit het opdrachtgeversperspectief en helpt daarmee ook opdrachtnemers bij het oplossen van issues en het doelmatig borgen van gewenste situaties. Vaardigheden op het gebied van verandermanagement zijn vaak een belangrijke aanvulling op de technische invalshoek.

 • Borging technisch beheer en onderhoud (systeemgerichte contractbeheersing, toetsing en auditing contractafspraken.
 • Bemiddeling en actieve support bij contractissues.
 • Due diligence 0-situatie.
 • Implementatie contracten.
 • Interim management sleutelfuncties op het gebied van technisch beheer en onderhoud.

De wereld verandert continu. Zelfs de traditionele wereld van technisch beheer en onderhoud. Tiberius Maintenance neemt daarom actief deel aan gremia waar men vanuit een vertrouwensbasis open staat voor trends en ontwikkelingen.

Continue verbetering en het ontwikkelen, delen en verspreiden van kennis hebben een prominente plaats bij Tiberius Maintenance.

 • ISSO Duurzaam Beheer en Onderhoud.
 • Duurzaam Inkopen, Best Value Procurement.
 • Organisatie van bijeenkomsten en in-company trainingen.
 • Stage- en afstudeerbegeleiding.
 • Ontwikkeling en support start-ups en innovatieve concepten.