Over Tiberius Maintenance

Op het gebied van technisch beheer en onderhoud van gebouwen levert Tiberius Maintenance een bijdrage aan strategievorming, uitbesteding en aanbesteding van diensten. Gebouwgebonden installaties vormen het uitgangspunt. Een goede communicatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers én borging van de beoogde resultaten staan daarbij centraal.

Over Tiberius Maintenance

Op het gebied van technisch beheer en onderhoud van gebouwen levert Tiberius Maintenance een bijdrage aan strategievorming, uitbesteding en aanbesteding van diensten. Gebouwgebonden installaties vormen het uitgangspunt. Een goede communicatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers én borging van de beoogde resultaten staan daarbij centraal.

Tiberius Maintenance

Tiberius Maintenance concentreert zich op adviesdiensten op het gebied van technisch beheer en onderhoud van gebouwen.

Gebouweigenaren/-gebruikers en facilitair managers worden geholpen bij de visievorming en contractering van juiste partijen.

Wanneer zich contractuele issues voordoen, neem dan contact op met Tiberius Maintenance. Dit geldt voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Als onafhankelijke en deskundige partij kan Tiberius Maintenance zorgen voor een werkbare situatie. Vertrouwen en een goede reputatie staan bij Tiberius Maintenance hoog in het vaandel.

Permanente educatie is essentieel om ontwikkelingen te kunnen beoordelen en innovaties te bewerkstelligen. Tiberius Maintenance volgt de markt op de voet en geeft regelmatig cursussen en presentaties om de opgedane kennis en ervaring over te dragen.

Aart de Jong

Tiberius Maintenance participeert actief in verschillende organisaties en verenigingen op bestuurlijk terrein en in projecten. Enkele voorbeelden: NVDO, ISSO, TVVL, DBCA, KIVI en nog veel meer.

Voor meer achtergrond informatie bekijk het CV van Aart de Jong.