Tiberius Maintenance

Op het gebied van technisch beheer en onderhoud van gebouwen levert Tiberius Maintenance een bijdrage aan strategievorming, uitbesteding en aanbesteding van diensten. Gebouwgebonden installaties vormen het uitgangspunt. Een goede communicatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers én borging van de beoogde resultaten staan daarbij centraal.

De diensten van Tiberius Maintenance zijn te onderscheiden in

Ieder veranderproject is uniek en bevat vaak maatwerk. Met de kennis en ervaring van andere projecten kan echter elk vraagstuk over technisch beheer en onderhoud succesvol worden opgestart en afgerond.

Tiberius Maintenance helpt gebouweigenaren en facilitair managers bij het bepalen van de juiste richting en keuzes voor de langere termijn.

Tiberius Maintenance denkt mee vanuit het opdrachtgeversperspectief en helpt ook opdrachtnemers bij het oplossen van issues in technisch beheer en onderhoud.

Met de inzet van een onafhankelijke en deskundige vertrouwenspartij worden faalkosten gereduceerd en kunnen verbetervoorstellen sneller worden gerealiseerd.

Continue verbetering en het ontwikkelen, delen en verspreiden van kennis hebben een prominente plaats bij Tiberius Maintenance.

Daarom neemt Tiberius Maintenance actief deel aan gremia waar men vanuit een vertrouwensbasis open staat voor trends en ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan KIVI, NVDO, ISSO, TVVL, NEVAP of Platform Duurzame Huisvesting.

Ervaring

Als materiedeskundige helpt TIberius Maintenance bij de visievorming en contractering van technisch beheer en onderhoud. De uitbesteding geschiedt al of niet door middel van een (Europese) aanbesteding.  Een voorbeeld uit 2017 betreft de voorbereiding, contractering en implementatiebegeleiding van een onderhoudsfirma bij het Erasmus MC in Rotterdam. (zie TenderNed). De doorlooptijd van dit project bedroeg ruim 1 jaar. Tiberius Maintenance is overigens trots op ieder project en iedere klant. Klein of groot, dat maakt niet uit.

Goed georganiseerd en prettig mee samen te werken.
De begeleiding was professioneel, constructief en gedegen!

Jan van Velzen

Manager Vastgoedbeheer, Erasmus MC

Over Tiberius

Op 1 november 1998 startte Aart de Jong zijn eenmansonderneming om door middel van samenwerking meerwaarde te bieden aan de branche van Technisch Beheer en Onderhoud. Relaties met alle belanghebbenden worden duurzaam en respectvol in stand gehouden. Gebaseerd op een jarenlange kennisontwikkeling en ervaring  worden adviezen gegeven, altijd gericht op waardecreatie, efficiëntieverhoging en reducering van faalkosten.

Tiberius Maintenance werkt op een onafhankelijke en transparante wijze en hanteert een samenwerkingsstrategie. Dat wil zeggen dat Tiberius Maintenance altijd op zoek is naar synergie met betrokken partijen. Neem gerust contact op voor meer informatie of een afspraak!

Tiberius Maintenance

Op het gebied van technisch beheer en onderhoud van gebouwen levert Tiberius Maintenance een bijdrage aan strategievorming, uitbesteding en aanbesteding van diensten. Gebouwgebonden installaties vormen het uitgangspunt. Een goede communicatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers én borging van de beoogde resultaten staan daarbij centraal.

De diensten van Tiberius Maintenance zijn te onderscheiden in

Ieder veranderproject is uniek en bevat vaak maatwerk. Met de kennis en ervaring van andere projecten kan echter elk vraagstuk over technisch beheer en onderhoud succesvol worden opgestart en afgerond.

Tiberius Maintenance helpt gebouweigenaren en facilitair managers bij het bepalen van de juiste richting en keuzes voor de langere termijn.

Tiberius Maintenance denkt mee vanuit het opdrachtgeversperspectief en helpt ook opdrachtnemers bij het oplossen van issues in technisch beheer en onderhoud.

Met de inzet van een onafhankelijke en deskundige vertrouwenspartij worden faalkosten gereduceerd en kunnen verbetervoorstellen sneller worden gerealiseerd.

Continue verbetering en het ontwikkelen, delen en verspreiden van kennis hebben een prominente plaats bij Tiberius Maintenance.

Daarom neemt Tiberius Maintenance actief deel aan gremia waar men vanuit een vertrouwensbasis open staat voor trends en ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan NVDO, ISSO, TVVL, NEVAP of Platform Duurzame Huisvesting.

Ervaring

Als materiedeskundige helpt TIberius Maintenance bij de visievorming en contractering van technisch beheer en onderhoud. De uitbesteding geschiedt al of niet door middel van een (Europese) aanbesteding.  Een voorbeeld uit 2017 betreft de voorbereiding, contractering en implementatiebegeleiding van een onderhoudsfirma bij het Erasmus MC in Rotterdam. (zie TenderNed). De doorlooptijd van dit project bedroeg ruim 1 jaar. Tiberius Maintenance is overigens trots op ieder project en iedere klant. Klein of groot, dat maakt niet uit.

Goed georganiseerd en prettig mee samen te werken.
De begeleiding was professioneel, constructief en gedegen!

Jan van Velzen

Manager Vastgoedbeheer, Erasmus MC

Over Tiberius

Op 1 november 1998 startte Aart de Jong zijn eenmansonderneming om door middel van samenwerking meerwaarde te bieden aan de branche van Technisch Beheer en Onderhoud. Relaties met alle belanghebbenden worden duurzaam en respectvol in stand gehouden. Gebaseerd op een jarenlange kennisontwikkeling en ervaring  worden adviezen gegeven, altijd gericht op waardecreatie, efficiëntieverhoging en reducering van faalkosten.

Tiberius Maintenance werkt op een onafhankelijke en transparante wijze en hanteert een samenwerkingsstrategie. Dat wil zeggen dat Tiberius Maintenance altijd op zoek is naar synergie met betrokken partijen. Neem gerust contact op voor meer informatie of een afspraak!