Duurzaam Beheer en Onderhoud

ISSO publicaties 100 - 107

In aansluiting op het onderzoeksrapport van TNO- Halmos naar de kwaliteit van installaties in gebouwen (zie deze link) heeft de ISSO een aantal publicaties samengesteld waarin Duurzaam Beheer en Onderhoud centraal staat (zie deze link).

Meer dan 70% van de installaties bleken niet te voldoen aan de behoeften en eisen die gebouwgebruikers stelden. Helaas lijkt het erop dat deze situatie nog te vaak voorkomt.

Duurzaam Beheer en Onderhoud is een manier van beheer en onderhoud waarbij de prestaties van het gebouw en de installaties op het beoogde niveau (terug)gebracht en in stand gehouden worden, waarbij tevens deze prestaties geborgd worden voor de lange termijn.

Met Duurzaam Beheer en Onderhoud wordt beoogd om te voorzien in:

  • een prettiger binnenklimaat
  • betere arbeidsprestaties
  • een lagere energierekening

De 8 publicaties en relevante betrokken partijen zijn opgenomen in de figuur. Verbeteringen worden gerealiseerd op een drietal te onderscheiden gebieden (pijlers):

  • Gebruik
  • Beheer
  • Techniek

Eén van de publicaties, de ISSO-101, beschrijft een stappenplan om te komen tot een goede contractvorm. Ook termen en definities voor beheer en onderhoud zijn hierin opgenomen. Naast de overige publicaties waarmee een goede uitgangssituatie wordt gecreëerd is deze publicatie essentieel voor een langdurig succes van Duurzaam Beheer en Onderhoud.

Wilt u binnen één dag op de hoogte worden gebracht van de belangrijkste aspecten van Duurzaam Beheer en Onderhoud, neem dan contact op met Tiberius Maintenance.