Ventilatie in gebouwen... Actueel?

Wellicht dat we ons als branche wat nederiger moeten opstellen in de coronadiscussies en eerst onze eigen zaken eens voor elkaar moeten krijgen.

 

Coronadebat, -beleid en -maatregelen lijken m.i. de aandacht van een kernprobleem in de installatiebranche af te leiden. Volgens mij dienen we in de branche eerst eens beter in de spiegel te kijken. Dit wordt nog eens bekrachtigd in een artikel in de Volkskrant van 12 augustus 2002: “Aanvullende maatregelen zijn vooralsnog volgens het RIVM niet nodig. Van Dissel: ‘Laten we gewoon eerst doen wat we al hebben afgesproken.”

Weet u het nog? 15 jaar geleden is in het TNO-onderzoek “Kwaliteitsborging van installaties” de conclusie getrokken dat 80% van de oorzaken van niet goed werkende installaties kan worden gevonden in restpunten, onderhoud, beheer en gebruikersgedrag.

Ik vraag me af of dit percentage nog steeds van toepassing is. En nog belangrijker, van hoeveel “niet goed werkende installaties” kunnen we tegenwoordig uitgaan? Indertijd bleek bij een steekproef van meer dan 70 gebouwen 70% van de HVAC-installaties niet te werken volgens het ontwerp/verwachting en 90% van de comfort problemen toegeschreven te kunnen worden aan HVAC-installaties. Er zal in de afgelopen 15 jaar toch wel iets verbeterd zijn? Wat zijn bijvoorbeeld de resultaten van het Rijksvastgoedbedrijf dat in 2008 besloot te gaan werken met FCIB (Functioneel Controleren Inregelen en Beproeven). Zijn de doelstellingen van 2020 behaald?

Bij het samenstellen van onderhoudscontracten baseer ik mij op de in dit kader ontwikkelde ISSO-publicaties Duurzaam Beheer en Onderhoud 100-107 en probeer ik zo goed mogelijk te omschrijven dat technisch beheer en onderhoud zich niet beperkt tot basic technisch onderhoud. Ook functionele controles, inbedrijfstellingsrapportages en andere vormen van verantwoording afleggen (Commissioning) moeten worden uitgevoerd. Controle en bediening van ventilatie-units zijn hierbij belangrijke onderdeel in verband met comfort, energiegebruik en nu dus ook veiligheid en gezondheid.

Helaas blijkt het tot op de dag van vandaag moeizaam, bijna onmogelijk, om ‘pro-actieve’ verantwoording van afgesproken activiteiten waar te nemen en vast te stellen dat er na vakkundige analyse zinvolle vervolgacties zijn uitgevoerd. Onderhoudsrapportages op operationeel niveau zijn er in het gunstigste geval wel, maar rapportages, analyses en vervolgacties op tactisch niveau – waaronder het functioneel meet- en regeltechnisch onderhoud en energiemanagement behoren – blinken uit in afwezigheid of vaagheid.

Ik blijf doorgaan met de bijdragen die ik kan leveren aan de branche, opdrachtgevers én opdrachtnemers. Het vaststellen van onderhoudsvisies, strategieën en contractdocumenten is één. Het controleren op naleving van de afspraken en nemen van corrigerende maatregelen wanneer de afspraken niet worden nagekomen is twee.

Graag zie ik echter dat het TNO-onderzoek van 15 jaar geleden uit de kast wordt gehaald en wordt nagegaan wat er is gedaan met de korte en lange termijn aanbevelingen zoals toen voorgesteld. Ook zie ik met belangstelling een evaluatie van Rijksvastgoedbedrijf tegemoet in hoeverre de FCIB doelstellingen voor het jaar 2020 zijn behaald.

Wellicht dat we ons als branche wat nederiger moeten opstellen in de coronadiscussies en eerst onze eigen zaken eens voor elkaar moeten krijgen.