KIVI Asset Management & Maintenance Online Sessies Gebouwenonderhoud 2023

“Het centrale thema van 2023 is “Samenwerking”. Niet verrassend, maar o zo belangrijk in gebouwenonderhoud.

Binnen de KIVI Vakafdeling Asset Management & Maintenance vinden in 2023 weer een aantal online sessies plaats op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen. De sessies vallen allemaal binnen de missie van de KIVI om de “kunst van de techniek in de breedste zin te bevorderen”.

Het thema samenwerking keert in de webinars terug wanneer we de ontwikkelingen volgen in personeelsschaarste, datagedreven toepassingen en nieuwe contractvormen.

Het doel van de sessies is met deelnemers ervaringen en inzichten te delen, die ze in hun dagelijkse praktijk kunnen verwerken. De doelgroep bestaat uit mensen die zich herkennen in de rollen van Assetowner, Assetmanager, technisch dienstverlener, adviseur, inspecteur, contractmanager of gebruiker.

De sessies zijn kleinschalig van aard, waarbij gestreefd wordt naar veel interactie en kennisdeling.

De webinars vinden plaats via Teams op iedere eerste woensdag van de maand van 16.30 tot 18.00 uur en worden in dit tijdsblok opgenomen. Digitale inloop vanaf 15.30 uur.
Na 18.00 uur is er gelegenheid digitaal na te praten tot 19.00 uur.

Ga voor het gehele programma naar de KIVI website.

Heeft u voorstellen of ideeën die u wilt presenteren, laat het dan weten bij mij.

Agenda:

  • 15.30     Inloop
  • 16.30     Start en inleiding
  • 16.45     Thema presentatie / interviews / Ronde Tafel Meeting / Workshop
  • 17.45     Samenvatting en vervolgactiviteiten
  • 18.00     Einde en eventueel digitaal napraten tot 19.00 uur.