KIVI Asset Management & Maintenance Online Sessies Gebouwenonderhoud 2022

Ervaar de meerwaarde van de Purpose Case. Dit is een Business Case waarbij ook sociale en maatschappelijke impact wordt beschouwd.

 Binnen de KIVI Vakafdeling Asset Management & Maintenance heb ik in 2022 in een aantal online sessies aandacht geven aan “wat kan” en “wat moet” op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen.

Er wordt ingegaan op technische, sociale en maatschappelijke impact van relevante ontwikkelingen en naleving van Wet- en Regelgeving in TBO in gebouwen.

Met betrekking tot de mogelijkheden kiezen we de Purpose Case als uitgangspunt. De Purpose Case biedt ruimte om in samenwerking tot een model te komen dat inzicht biedt in de werkelijke intenties, bijdragen, ambities, waarde-creatie, opbrengsten en uiteindelijk de werkelijke impact op onze belevingswereld.

Met betrekking tot de verplichtingen kiezen we de RVB BOEI als uitgangspunt. We starten vanuit de compliancyregels en zullen vervolgens de thema’s Brandveiligheid, Energie en Assetprestaties beschouwen.

Het doel van de sessies is met deelnemers ervaringen en inzichten te delen, die ze in hun dagelijkse praktijk kunnen verwerken. De doelgroep bestaat uit mensen die zich herkennen in de rollen van Assetowner, Assetmanager, technisch dienstverlener, adviseur, inspecteur, contractmanager of gebruiker.

De sessies zijn kleinschalig van aard, waarbij gestreefd wordt naar veel interactie en kennisdeling.

De sessies vinden plaats via Teams op iedere eerste woensdag van de maand van 16.30 tot 18.00 uur en worden in dit tijdsblok opgenomen. Digitale inloop vanaf 15.30 uur.
Na 18.00 uur is er gelegenheid digitaal na te praten tot 19.00 uur. 

Ga voor het gehele programma naar de KIVI website.

Heeft u voorstellen of ideeën die u wilt presenteren, laat het dan weten bij mij.

Agenda:

  • 15.30     Inloop
  • 16.30     Start en inleiding
  • 16.45     Thema presentatie / interviews / Ronde Tafel Meeting / Workshop
  • 17.45     Samenvatting en vervolgactiviteiten
  • 18.00     Einde en eventueel digitaal napraten tot 19.00 uur.