TU Eindhoven

Onderhoud en Beheer
  • Aanbesteding meerjarig B, W, E, T onderhoud van gebouwen en installaties op de TU/e Campus
  • Beheerplannen
  • Toetsing contractafspraken
  • Interim contract- en accountmanagement

Tiberius Maintenance heeft TU Eindhoven geholpen bij de visievorming van een nieuwe onderhoudsstrategie: Ondernemend Samenwerken.
Vervolgens zijn onderhoudspartijen door middel van een Europese Aanbesteding geselecteerd.

De visie is in 2010 ontwikkeld en nog steeds actueel.

Successleutelwoord: samenwerken!

Referentie:
Ronald van Nattem
Manager Beheer & Onderhoud

TU Eindhoven
Eindhoven

2010 – 2022

circa 450.000 m²