ROC van Amsterdam

Circa 35 locaties
 
  • Visievorming onderhoudsstrategie installaties
  • Selectie elektrotechnisch adviseur
  • Europese aanbesteding elektrotechnisch technisch beheer en onderhoud
  • Implementatie

Tiberius Maintenance heeft ROC van Amsterdam geholpen bij de visievorming van een nieuwe onderhoudsstrategie voor het onderhoud van elektrotechnische installaties en de uitbesteding hiervan.

Vanuit het centrale ambitie en doelstellingen is invulling gegeven aan systeemgerichte contractbeheersing en een optimale dienstverlening..

Referentie

Jan Bon

Manager Beheer en Onderhoud

ROC van Amsterdam

Amsterdam en Hilversum

2015 – 2018

circa 220.000 m²