Provincie Noord-Holland

Vastgoedportefeuille
 
  • Aanbesteding meerjarig maincontract prestatiegericht technisch beheer en onderhoud
  • Ondernemend Samenwerken
  • Implementatie

Tiberius Maintenance heeft Provincie Noord-Holland geholpen bij de visievorming van een nieuwe onderhoudsstrategie en de uitbesteding hiervan.

Vanuit het het centrale samenwerkingsperspectief is invulling gegeven aan systeemgerichte contractbeheersing, duurzaamheidsaspecten en een optimale dienstverlening..

Referentie

Jildert Douma

Adviseur bedrijfsondersteuning | Facility Management

Provincie Noord-Holland

Haarlem

2021 – 2023

circa 30.000 m²