Hogeschool Rotterdam

Diverse locaties Rotterdam
 
  • Contractbeheer en onderhoud installaties
  • Meerjaren onderhoudsplan
  • Interim management

Tiberius Maintenance heeft Hogeschool Rotterdam geholpen bij de uitvoering van beheer en onderhoudactiviteiten. Tevens is gezamenlijk gezocht naar invulling van de vacature voor een vaste medewerker.

Het beheer en onderhoud verdient continue aandacht met technisch dienstverleners, gebouwgebruikers (medewerkers, studenten, bezoekers), gebouweigenaar (Hogeschool Rotterdam) en externe partijen als adviseurs en omgevingsdienst. Door een gestructureerde werkwijze conform Prince2 is de informatie goed geborgd en overgedragen aan de nieuwe medewerker.

Referentie

Marloes Wessels – van Drunen (manager vastgoed en huisvesting)

 

Hogeschool Rotterdam

Rotterdam

2010

circa 200.000 m²